Důležité informace

Časová pásma a letní čas

Při cestování do Číny, ale i při komunikaci s kýmkoli, kdo se nachází v číně, je vhodné znát následující fakta:

Celá Čína leží v jediném časovém pásmu. Narozdíl od ČR a většiny evropských zemí se v Číně nepoužívá letní čas. Oproti světovému času (GMT) je čínský čas posunut o 8 hodin kupředu (tj. GMT+8). Vzhledem k času v ČR je tedy čínský čas posunut o 7 hodin v zimě a o 6 hodin v době letního času.

Níže zobrazovaný čas je skutečným čínským časem za předpokladu, že hodiny na vašem počítači jsou správně seřízeny.

Místní čas

Praha
Peking
Londýn
New York

Důležité odkazy

Čínský jazyk

Výslovnost čínštiny - Zde najdete kompletni přehled výslovnosti všech čínských slabik včetně jejich akustické podoby! Mimochodem, výukový materiál University of Vermont, který najdete na týchž stránkách, také není k zahození.

Výuka čínštiny - Kurzy a školení jsou určeny zejména pro manažery a obchodníky, kteří si uvědomují obtížnost obchodního jednání v jiném kulturním prostředí.

Čínský slovník - pinyin a flashcards

Čínský slovník - on line slovník NCIKU (Beijing DFHL Co. Ltd.)

Výslovnost čínských slabik I. - K procvičení výslovnosti čínských slabik lze praktikovat i zde.

Čínský slovník - on line slovník - dict.cn - Indiana University

Poradenství na čínském trhu

China Consulting, s.r.o. - Poradenská společnost zaměřená na pomoc zejména českým firmám v pronikání na čínský trh.

Ekonomika

Economist - shrnutí obecných ekonomických ukazatelů o Číně s množstvím odkazů - Asi nejkompaktnější a nejobjektivnější aktuální informace o čínské ekonomice jaké jsou k dispozici na internetu.

IMF (Mezinárodní měnový fond ) - aktuální a objektivní analýzy čínské ekonomiky - Analytičtěji zaměřené aktuality z čínské ekonomiky mapující desetiletí ekonomického rozvoje ČLR až po současnost.

China Statistical Data - aktuální statistická data nejen čínské ekonomiky - Zpracování dat čínskou statistickou službou podléhá politické kontrole, nicméně je precizní a pro kompilaci nebo porovnání s nezávislejšími zdroji je užitečné.

Čínské ekonomické ukazatele podle Číny - HDP a jeho struktura, struktura nár. rozpočtu, zadluženost, spotřeba domácností a mnoho dalších údjů o průmyslu, zemědělství, bankovním sektoru, telekomunikácích atd.

Mapy

Mapa Číny - Mapy jednotlivých regionů Číny se základními informacemi. Setříděno dle oficiálních priorit a dle čínského vidění světa. Zeměpisné, kulturní a hospodářské informace podle relevance sestavené Číňany samotnými

Reklama

Ukázky reklamní tvorby - Obrazový on-line archiv reklam v různých čínských městech

Čínské horoskopy

Čínské horoskopy - Čínské horoskopy a čínské jméno

Státní instituce

Generální konzulát České republiky v Hongkongu

Velvyslanectví ČLR v Praze - Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze.

Velvyslanectví ČR v Pekingu - Velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Orientální ústav AV ČR - Výzkum a studium jazyků, dějin a kultury zemí Asie a Afriky.

Diskusní fóra o Číně

Diskusní skupina o Číně v ruštině (kultura, historie, ekonomika, politika...) - Asi nejkomplexnější diskusní skupina na cokoliv spojeného s Čínou v ruštině. Pokud váš počítač zobrazuje azbuku, tak je možné po přihlášení komunikovat na různá témata související s Čínou

Charita

ČOKOLÁDOVÉ DĚTI, o.p.s. - Být jiný není jednoduché. Dokonce je to často hodně těžké. Obecně prospěšná společnost ČOKOLÁDOVÉ DĚTI, o.p.s. chce pomáhat dětem, nejen malým Afročechům, k integraci do většinové společnosti.

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.